Sipoonkorven kansallispuisto

IMG 7182

 

Sipoonkorven alue on yksi harvoista suurista yhtenäisistä metsäalueista pääkaupunkiseudun lähellä. Sipoonkorven kansallispuistosta löytyy uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja lähes kahdeksankymmentä. Sipoonkorven maastot tarjoavat loistavan mahdollisuuden tutustua eteläsuomalaineen koskemattomaan luontoon ja perinnemaisemaan. Byabäckenin jokilaakso on harvoja perinnemaisemia kansallispuistoissamme ja sitä ympäröivät metsät sijaitsevat Sipoonkorven pohjoisosassa.

Sipoonkorpi on metsäinen, soinen ja kallioinen alue Sipoon, Helsingin ja Vantaan rajalla. Lisäksi Sipoonkorpeen kuuluu Sipoonjoesta erkaantuva Byabäckenin haara.  Sipoonkorven luonto on erittäin vaihtelevaa ja siellä on paljon luonnontilaisia rämeitä, soita, korpea ja avokallioiden lomassa ikääntyvää männikköä. Rinteillä on lehtomaisia kankaita. Notkelmista ja purojen varsilta löytyy reheviä lehtoja. Byabäckenin haara on osa Sipoonjoen Natura-aluetta ja siinä lisääntyy Sipoonjoen alkuperäinen taimenkanta.

Metsät ovat varttuneita ja osin luonnontilaisia. Joukossa on myös yli-ikäistä metsää. Järviä alueella ei ole, lampia on kolme ja lukuisa joukko puroja joista valtaosa on koskemattomia