Asiakkaan tyytyväisyys

Huomioimme asiakkaan toiveet ja ymmärrämme asiakkaan tarpeet

Pyrimme pitämään yllä korkeatasoista asiakastyytyväisyyttä, johon kuuluu asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niiden toteuttaminen laadukkaasti parhaalla mahdollisella tavalla

Teemme sen mitä lupaamme ja toimimme täsmällisesti

Kaiken toimintamme perusta on omatoimisesti ja vastuullisesti toimiva henkilöstö, joka tekee työt ensimmäisellä kerralla kuntoon. Ammattiosaamisella, hyvällä ja ennakoivalla suunnittelulla, ja kokonaisuuden huomioimisella luomme perustan laadukkaalle ja täsmälliselle toiminnalle.

Huomioimme kaikessa toiminnassamme korkean laadun

Kaiken toimintamme taustalla on asiakkaan kokema elämys. Kaikki palvelumme osat vaikuttavat asiakkaan tyytyväisyyteen. Panostamme voimakkaasti laatuun. Panostus laatuun kaikilla osa-alueilla tarkoittaa silloin:

  • Tarjouksesta alkaen täsmällinen ja asiallinen toiminta

  • Retken suunnittelu asiakkaiden ehdoilla

  • Ammattitaitoinen ja asiakkaan huomioiva opas

  • Hyvin toteutettu retki jotta asiakas voi keskittyä oleelliseen

  • Turvallisuus

Kehitys

Muuttuvat asiakastarpeet otamme vastaan haasteena ja kehitämme toimintaamme sen mukaisesti

Yhteiskunnan arvot ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Seuraamme aktiivisesti kuinka asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja kehitämme omaa toimintaamme vastaamaan asiakkaiden uusia tarpeita. Asiakkaamme ovat etsimässä elämyksiä yhä suuremassa määrin ja tähän haasteeseen vastaamme.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti välttääksemme epäkohdat. Havaitut ongelmat korjaamme välittömästi

Liikuessamme turvallisuus on erittäin tärkeää. Mikäli havaitsemme turvallisuuteen liittyviä ongelmia, korjaamme ne viipymättä. Seuraamme lisäksi omaa toimintaamme jatkuvasti ja havaitessamme siinä korjattavaa, teemme korjauksen toimintamalliin välittömästi. Asiakaspalautetta keräämme kaikista palveluistamme. Palautetta käytämme välittömästi kehittäessämme palvelun laatua ja sisältöä.

Toimimme siten että rasitamme luontoa mahdollisimman vähän. Kierrätämme myös kaiken kierrätettävissä olevan materiaalin

Käytettävät tuotteet valitaan kestävän kehityksen mukaisesti siten, että ne ovat laadukkaita ja kestäviä käyttötarkoituksessaan ja että niitä voidaan tarvittaessa myös korjata. Käytettävien koneiden ja laitteiden valinnassa huomioidaan että ne kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä.

Kaikki toiminnasta vapautuva materiaali lajitellaan ja hyödynnettävissä olevat materiaalit erotellaan, varastoidaan ja käytetään uudelleen mahdollisuuksien mukaan. Kierrättämiskelpoinen jäte toimitetaan asianmukaisesti keräilypisteisiin. Uusiokäyttöön ja kierrätykseen kelpaamaton lajiteltu jäte toimitetaan asianmukaisesti kaatopaikalle.

 

Yhteistyö

Pyrimme ratkaisemaan asiakkaan mahdollisesti kohtaamat haasteet yhdessä siten että asiakas voi täysipainoisesti nauttia luontoelämyksestä.

Toimimme kiinteässä yhteistyössä alueen muiden yrittäjien kanssa. Autamme asiakasta löytämään haluamansa palvelun, mikäli se suinkin on mahdollista. Tarvittaessa pyrimme tarjoamaan asiakkaalle kokonaisratkaisun jossa hän voi täysipainoisesti nauttia tarjoamastamme palvelusta.

Toimimme yhteistyössä kilpailijoiden kanssa ja pyrimme palvelemaan asiakasta myös silloin kun omat resursimme eivät riitä

Toiminta-alueellamme on useita luonto-oppaita ja olemme sopineet yhteistyöstä joten kykenemme järjestämään opastettua korkealuokkaista retkiä myös suuremmille ryhmille. Tarpeen vaatiessa tuotamme palveluita myös muille oppaille ja alueella toimiville yrittäjille

Teemme jatkuvaa yhteistyötä toiminta-alueellamme olevien majoitusliikkeiden ja muiden ohjalmapalveluita sekä ruokapalveluita tuottavien tahojen kanssa

Toimimme useista pisteistä käsin Uudellamaalla ja olemme sopineet kullakin alueella yhteistyöstä paikallisten majoitusyrittäjien kanssa. Teemme yhteistyötä myös ravintola ja ruokailupalveluja tarjoavien yritysten kanssa ja siten kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuden nauttia oheispalveluista retken jälkeen.