Sibbo Storskog

IMG 7182

 

Sibbo storskog är ett av några få stora, enhetliga skogsområden i huvudstadsregionen. I Sibbo storskog finns närmare åttio utrotningshotade arter, samt arter som är under uppsyn. Terrängen i Sibbo storskog erbjuder en enastående möjlighet att bekanta sej med för södra Finland typisk orörd natur och traditionella landskap. Byabäckens ådal är ett av få traditionslandskap i våra nationalparker och skogarna kring den befinner sej i de norra delarna av Sibbo storskog.


Sibbo storskog är ett område bestående av skog, myrar och berg vid gränsen av Sibbo, Helsingfors och Vanda. Dessutom hör Byabäckens förgreningsområde från Sibbo å även till Sibbo storskog. Naturen i Sibbo storskog är väldigt omväxlande och man finner bl.a. naturliga myrar och kärr samt tallskog. I sluttningarna finner man vackra täcken av lund. Vid bäckarna kan man se lummiga lundar. Förgreningen av Byabäcken är en del av Sibbo ås Naturaområde och här förökar sej Sibbo ås ursprungliga öringstam.


Skogarna är --- och delvis i sitt naturliga tillstånd. Man finner också överåldrad skog. Sjöar förekommer inte, men tre dammar finns samt otaliga bäckar, av vilka största delen är orörda.