Kundnöjdhet

Vi beaktar kundens önskemål och förstår kundens behov.

Vi strävar efter att uppnå en högklassig tillfredsställelse för kunden; att förstå kundens behov och högklassigt förverkliga dem enligt bästa förmåga.


Vi gör vad vi lovar och fungerar adekvat

Grunden för all vår verksamhet är en ansvarstagande och självständigt fungerande personal, som sköter sitt jobb grundligt direkt från början. Yrkeskunnighet, bra och förutsägande planering samt beaktande av helheten ligger som grunder för en högklassig och adekvat versamhet.


Vi beaktar hög klass i all vår verksamhet

I bakgrunden för all vår verksamhet ligger kundens upplevelser. Alla delar i vår service påverkar tillfredsställelsen av kunden. Vi satsar starkt på kvalitet. En satsning på kvalitet inom alla delområden innebär:

  • en adekvat och saklig handling från början
  • planering av utfärden enligt kundens villkor
  • en yrkeskunnig och kundvänlig guide
  • en väl genomförd utfärd där kunden kan koncentrera sig på det väsentliga
  • säkerhet


Utveckling


Förändringar i kundens behov tas emot som  en utmaning och vi utvecklar vår verksamhet enligt dem


Samhällets värden och kundernas behov förändras ständigt. Vi följer aktivt med hur kundernas behov förändras och vi utvecklar vår egen verksamhet så att den motsvarar kundernas nya behov. Våra kunder letar allt mer efter nya upplevelser och den utmaningen tar vi emot och svarar på.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att undvika mankemang. Iakttagna problem löser vi omedelbart


Då vi rör oss i skogen är säkerheten väldigt viktig. Ifall vi lägger märke till problem angående säkerheten, löser vi dem omedelbart. Vi följer även med vår egen verksamhet jämt och ständigt och finner vi något korrigerbart, gör vi det genast enligt verksamhetsmallen. Vi samlar feedback av kunderna inom alla verksamhetsområden. Feedbacken används omedelbart då vi utvecklar innehåll och kvalitet på våra tjänster.

Vi agerar på ett sätt som belastar naturen så lite som möjligt. Vi återanvänder även allt material som är återvinningsbart.


Produkterna som används är valda med följande kriterier; att de har hög kvalitet, är hållbara i användning samt att det är möjligt att reparera dem vid behov. Vid valet av produkter, såsom diverse apparater, beaktas även belastningen av naturen.
Allt material som frigörs under verksamheten sorteras. Det material som kan återvinnas separeras, lagras och används på nytt enligt möjlighet. Återvinningsbart avfall levereras vederbörligen till återvinningspunkter. Avfall som inte är återvinningsbart levereras vederbörligen till soptippen.

 

Samarbete


Vi strävar efter att tillsammans lösa möjliga utmaningar som kunden möter, så att kunden kan njuta av naturupplevelsen fullständigt.

Vi samarbetar aktivt med andra verksamhetsutövare i området. Vi hjälper kunden att hitta den tjänst som efterfrågas, om bara möjligt. Vid behov strävar vi till att erbjuda kunden en helhetslösning där denne fullständigt kan njuta av de tjänster vi erbjuder.


Vi samarbetar med konkurrenter och strävar till att betjäna kunden även då inte våra egna resurser räcker till

Inom vårt verksamhetsområde finns flera naturguider och vi har kommit överens om att samarbeta, så att vi kan ordna högklassiga, guidade utfärder även för större grupper. Vid behov erbjuder vi tjänster även åt andra guider samt företagare som verkar i området.


Vi gör konstant samarbete med de logi-, program- och restaurangföretagare som verkar inom samma och närliggande områden.

Vi är verksamma från och på många olika punkter runtom Nyland och samarbetar därmed med logiföretagare på respektive områden. Vi samarbetar även med företag som erbjuder restaurang- och matservice. På så sätt kan vi även erbjuda våra kunder möjligheten att njuta av bifogade tjänster efter utfärden.